Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΡΗΤΕΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Κυριάκου Στριγγάρη αριθμ.5, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.kourites.org προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητα και δράση της στην αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης και εν γένει της Ελλάδας, τον ειδικά διαμορφωμένο λαογραφικό χώρο - μουσείο που η ίδια διαθέτει και εμπλουτίζει για την έρευνα και ενημέρωση του κοινού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια της, το ηλεκτρονικό κατάστημα της, τις συνεργασίες της κλπ.

Η Εταιρεία ως ιδιοκτήτρια του οικείου δικτυακού τόπου www.kourites.org προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «εσείς») καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.kourites.org συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Πνευματική Ιδιοκτησία

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών εντύπων (newsletters) και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.kourites.orgανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Τα διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί Σημάτων και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Αθεμίτου Ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) www.kourites.org, (kourites.org) έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εκουσίως ή ακουσίως, καθώς αυτό συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατείας της Εταιρείας και της Πλατφόρμας.

 1. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ιδίως για οικονομικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη νόμιμη χρήση αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου, καθώς και την χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς σε μη κερδοσκοπική βάση. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.kourites.org), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και να υπάρχει σαφής ενημέρωση ότι τα εν λόγω αρχεία – δεδομένα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια της.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας απαιτεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Οφείλετε να εξασφαλίσετε με δική σας επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνεστε πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση και τη λήψη/αποστολή δεδομένων στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού σας να εισέλθει στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας ή να προβάλει το περιεχόμενό του, δεν παρέχει εγγύηση συμβατότητας και ομαλής λειτουργίας αυτού και δεν παρέχει κανενός είδους λογισμικό (hardware). Ως εκ τούτου, κάθε επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.kourites.orgμε δικά του μέσα (χρήση antivirus κλπ.).
 2. Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά Πολιτική απορρήτου, Πολιτική Cookies. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας όλων των ανωτέρω, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.
 3. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.kourites.orgασκώντας τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.kourites.org με σκοπό την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον δικτυακό τόπο αυτής,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και τη ζημία της φήμης της Εταιρείας,

-η κοινοποίηση διαφημίσεων κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικών δεδομένων τρίτων, εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την Εταιρία ή τους συνεργάτες της, προστατευόμενων από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργων, καθώς και η ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, δυσφημιστικό, ψευδές, απειλητικό, υβριστικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο και γενικά προσβάλει Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και αντίκειται στους νόμους,

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Εταιρεία ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη και κακή χρήση του δικτυακού τόπου www.kourites.orgκαι των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία αυτής.

Γ. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.kourites.org να είναι ακριβείς και σαφείς, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες/χρήστες. Προτρέπουμε τους χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων και την αποτελεσματικότερη παροχή των Υπηρεσιών στο κοινό. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.kourites.orgγια τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 2. Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από αυτόν.
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να παραπέμπουν τους επισκέπτες/ χρήστες οι τοποθετούμενοι σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), banners κλπ. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.kourites.org.
 4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.kourites.orgή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Περαιτέρω, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, αλλά και για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του επισκέπτη/χρήστη και στα δεδομένα της συσκευής του, καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία από τέτοιου είδους κινδύνους.
 5. Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας λειτουργεί όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της ή/και των υπηρεσιών της, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής κλπ, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από το νόμο.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.kourites.org, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Για την αναλυτική ενημέρωση της χρήσης και τυχόν επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των δικαιωμάτων σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου.
 2. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος ο χρήστης έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου από τον δικτυακό τόπο www.kourites.org.

Ε. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.kourites.orgδιέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Όλοι οι Όροι Χρήσης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση κάποιου εξ αυτών επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του επισκέπτη/χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και τις Υπηρεσίες της, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο επισκέπτης/χρήστης και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.
 4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα όλων των όρων, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το γενικότερο πνεύμα των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου.
 5. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης ή των εκ του νόμου απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 6. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 7. Σε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.kourites.org, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν γένει τη λειτουργία ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Διαβάστε σχετικά

Image

«Εσύ και η παράδοση, πιο κοντά από ποτέ…»

Σχετικά

Μαθήματα

Παροχές

Ωράριο Λειτουργίας

Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης.
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-15.00 & 18.00-22.00
Σάββατο: 10.00-15.00
Κυριακή: 17.00-21.00

Επικοινωνία

Στριγγάρη 5,
Άγιος Δημήτριος Αττικής,
173 43
(Πλησίον Σταθμού Μετρό Δάφνης)

Τηλ.: 21 7000 1000